Vooruit denken , echt altijd :

U kunt een aantal zaken vastleggen, zodat u er zeker van bent dat ze verlopen op de manier die u voor uzelf en uw nabestaanden wenst.

  • In een testament kunt u vastleggen aan wie u uw geld en/of bezittingen wilt nalaten. Doet u dit niet, dan geldt de wet en erft bijvoorbeeld een ongehuwde partner of een goede vriend niets en uw naaste familie alles. Ook eventuele uitvaartwensen kunt u in het testament vastleggen. U moet hiervoor naar de notaris. U kunt in het testament een executeur aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor uw uitvaart en de afwikkeling van de daarmee verbonden zaken.
  • In een codicil kunt u sieraden, meubels of kleding nalaten. Ook uw uitvaartwensen kunnen hierin beschreven worden. U hoeft hiervoor niet naar de notaris, maar er worden wel eisen gesteld aan zo`n codicil.
  • In een Speciaal Wensenformulier kunt u uw uitvaartwensen vastleggen. U kunt erin vastleggen of u begraven, gecremeerd of ter beschikking van de wetenschap wilt worden gesteld, maar u kunt ook uw voorkeuren opgeven over de uitvaartdienst of de soort kist. U kunt het formulier tevens gebruiken als hulpmiddel om uw gedachten over de uitvaart te bepalen. Print het uit en bewaar het bij uw papieren.
  • Bedenk of u donor wilt zijn na uw dood, en of u dit kenbaar heeft gemaakt in het Donorregister. Ook kunt u zich afvragen of u uw lichaam ter beschikking van de wetenschap wilt stellen.
  • U voorziet een lange lijdensweg en u wilt deze proberen te voorkomen? Praat hierover met uw (huis)arts. Een euthanasieverklaring kan daarbij een goede ondersteuning zijn. Let wel: u heeft geen recht op euthanasie. De arts kan niet verplicht worden om op een euthanasieverzoek in te gaan.
  • U voorziet dat er mogelijk verder wordt doorbehandeld dan u nu lief is? In een zorgverklaring kunt u vastleggen welke zorg en behandeling u in de laatste levensfase zou willen.
  • Indien deze documenten aanwijzingen bevatten voor uw uitvaart, is het verstandig om familie en vrienden over het bestaan ervan te informeren. Zodat men niet ná uw uitvaart tot de ontdekking hoeft te komen dat u het eigenlijk anders had willen hebben.
  • U moet er voor zorgen dat een codicil of andere wilsbeschikking makkelijk te vinden is. Overweeg om enkele nabestaanden een kopie in een gesloten enveloppe te geven. Testamenten worden altijd bewaard door een notaris, maar u zou een fotokopie van uw testament aan een of meer vertrouwelingen of de beoogd executeur-testamentair kunnen geven, zodat men het direct na uw overlijden kan raadplegen. Bedenk ook dat een notariskantoor in het weekeinde gesloten is en bedenk ook dat als u slechts één persoon in vertrouwen neemt, deze nét op zakenreis of op vakantie kan zijn als u onverwacht overlijdt. Bewaar daarom ook altijd zelf een kopie op een makkelijk te vinden plek.
Advertenties

Wet op de orgaandonatie

Het doneren van organen en weefsels is geregeld in de Wet op de orgaandonatie (1998). Uitgangspunt is dat mensen zelf over donatie moeten kunnen beslissen. Dit noemt men een volledig toestemmingssysteem: zonder toestemming van de donor zelf of, plaatsvervangend van zijn nabestaande(n), mag donatie niet plaatsvinden.


Donorregister
Door het invullen en opsturen van een donorformulier naar het Donorregister kunt u uw keuze over orgaan- en weefseldonatie laten vastleggen in het donorregister. Het Donorregister is een onderdeel van het Ministerie van VWS. Het registreert en beheert de ingezonden donorformulieren zorgvuldig.


Wat u wilt
Registratie is niet verplicht. Maar het is wel een makkelijke en duidelijke manier om te laten weten wat u wilt: u zegt ja of nee tegen donatie, of u kiest ervoor het over te laten aan uw nabestaanden. Ook kunt u aangeven welke organen en of weefsels u wel en niet wilt doneren.
U bent er op die manier van verzekerd dat er volgens uw keuze wordt gehandeld. Registratie in het Donorregister maakt uw wil duidelijk voor uw nabestaanden en artsen. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden op een emotioneel moment een moeilijk besluit moeten nemen.


Voorkom onduidelijkheid
Als u uw besluit over donatie niet laat registreren, legt u de beslissing over donatie neer bij uw nabestaanden. Dit kan zeer lastig zijn wanneer zij niet weten wat u gewild zou hebben. De kans is groot dat zij donatie weigeren, terwijl u misschien donor had willen zijn. Daardoor kunnen organen en weefsels voor wachtende patiënten verloren gaan. Ook als uw keuze geregistreerd staat, is het belangrijk hierover te praten en wensen te bespreken. Dat schept duidelijkheid en bespaart nabestaanden veel onzekerheid en verwarring.


Veranderen kan altijd
Registeren is niet hetzelfde als `ja` zeggen tegen donatie. U kunt ook `nee` laten registeren of de keus te zijner tijd overlaten aan nabestaanden. Bovendien kunt u uw besluit altijd laten veranderen, zo vaak als u wilt. Wilt u zich als geregistreerde bij nader inzien toch uit het Donorregister laten verwijderen, dan kan dat natuurlijk ook.


Donorformulier aanvragen
U kunt een donorformulier ophalen bij uw huisarts of apotheek. Telefonisch aanvragen is ook mogelijk, tijdens kantooruren, via de informatielijn 0900 – 82 12 166 (0,10 per minuut). Het formulier kunt u ook bestellen of downloaden via de site van NIGZ-Donorvoorlichting. Op de site van NIGZ-Donorvoorlichting kunt u ook terecht voor meer inforrmatie over orgaan- en weefseldonatie.

Alles al laten vastleggen voor U ooit komt te overlijden?

U kunt voor de uitvaart diverse zaken vastleggen. Bij voorbeeld over de bezittingen die u achter laat, de bestemming van uw lichaam of de inhoud van de zorg. Ook kunt u de voogdij regelen of uw uitvaartwensen omschrijven. Daarover kunt u hier verder lezen.Wensen vastleggen

U kunt verder gaan met de volgende onderwerpen:

Vele verwijzigingen uit www.uitvaart.nl

Artikelen en specials van de website: http://www.uitvaart.nl

Lezen over de uitvaart van bekende mensen, over dood en uitvaart in andere culturen, over mensen die hun brood verdienen in de uitvaartbranche, over de geschiedenis van de uitvaart en consumentenzaken, dat kan allemaal via de artikelen en specials die voor u zijn verzameld.

Consumentenzaken
Beroemd
Mensen uit de branche
De dood in overige beroepen
Kunst
Cultuur en geschiedenis
Andere culturen
Juridische zaken


Verzorging van overledenen

Na een overlijden zal in de meeste gevallen ‘de laatste verzorging’ van het lichaam plaatsvinden, wat in de volksmond ook wel ‘afleggen’ wordt genoemd. Nog niet zo lang geleden was dat een zaak waar meestal geen nabestaanden bij aanwezig waren, maar door ‘mannen in zwarte pakken’ werd uitgevoerd. De laatste jaren is er gelukkig veel veranderd en willen nabestaanden steeds vaker bij de laatste verzorging van hun dierbare betrokken worden. Het is bemoedigend, en biedt het troost, om persoonlijk tijdens de verzorging een taak te vervullen. Dit kan een positieve rol spelen bij de verwerking van de rouw.


De verzorging van het lichaam.
In de meeste gevallen zal de verzorging op een bed plaatsvinden. Familie kan hierbij actief een rol spelen, bijvoorbeeld door met zorg iemands kleren uit te trekken of met liefde je dierbare te wassen. Maar alleen al het aanwezig zijn kan troost bieden; in alle gevallen moet men de nabestaande de gelegenheid geven daarin zelf een keus te maken.


De eerste 36 uur na een overlijden koelt het lichaam langzaam af en zal het ook langzaam gaan verstijven. Tot 72 uur zal het lichaam verder verstijven, daarna wordt het weer slap. Er doen veel enge verhalen de ronde dat armen en benen moeten worden gebroken, als iemand al verstijft is. Daar is niets van waar! Om iemand aan te kleden moeten in ieder geval de armen soepel zijn. Door armen na verstijving langzaam te bewegen richting het hoofd, wordt de verstijving opgeheven. Dit kan voor nabestaanden wel even vervelend zijn om te zien, ook al wordt het voorzichtig gedaan. Misschien is het dan goed dat over te laten aan de verzorger. Het kan zijn dat de spieren wat kraken, net als bij een levende mens die zich eens lekker uitrekt. Ook kan men er voor kiezen om pas te komen helpen met het verzorgen als bijvoorbeeld vader zijn ondergoed aan heeft.


Na het intreden van de dood stopt de bloedcirculatie en zal het bloed langzaam door de aderen naar het laagste punt zakken. Als iemand op bed ligt, is dat goed te zien o.a. op de rug, die dan donkerrood is gekleurd. Veel nabestaanden schrikken hiervan, maar het is een normaal verschijnsel.
Voordat men gaat beginnen met verzorgen, is het goed om alles wat men nodig zou kunnen hebben klaar te zetten, zodat men niet elke keer weg hoeft te lopen om iets te pakken. Denk hierbij aan kleding van de overledene, water, zeep met handdoek, vuilniszak en beddengoed voor eventuele verschoning. In de meeste gevallen zal namelijk urine zijn vrijgekomen en soms ook wat ontlasting.


De verzorging
De bovenkleding wordt als eerste uitgetrokken, waarna iemands gezicht, handen en bovenlichaam wordt gewassen; denk ook aan het eventueel plaatsen van een gebit. Wassen mag zoals nabestaanden dat zelf willen, met of zonder zeep, of misschien alleen het gezicht en de handen, omdat moeder kort geleden door iemand van de thuiszorg al helemaal is gewassen.
Geef aan wat u zèlf wilt doen: moeder wassen of misschien liever afdrogen, bijvoorbeeld samen met een zus, met op de achtergrond iemand als ondersteuning.


Bij mannen zal vòòr het wassen misschien nog moeten worden geschoren. Belangrijk is hierbij dat wordt gekozen voor een elektrisch scheerapparaat. Omdat na een overlijden bloed niet meer kan stollen, zal zelfs de bloeding uit zeer kleine wondjes moeilijk te stoppen zijn. Een elektrisch scheerapparaat is dan veiliger, dan nat scheren.


Nadat het bovenlichaam is gewassen, kan men eerst de bovenkleding aan doen, bijvoorbeeld een hempje of shirt. Voor vrouwen kan dat ook een BH zijn, maar dat is niet noodzakelijk. Door het kleden van het bovenlichaam ligt iemand er tijdens het vervolg van de laatste verzorging dan niet meer zo bloot bij. Hierna wordt de onderkleding uitgetrokken en kan het onderlichaam worden wassen.


Veel mensen denken nog dat de anus met vette watten moet worden opgestopt. Inmiddels is dat achterhaald. Het plaatsen van een papieren incontinentie-inlegger in de slip is voldoende, zodat urine of ontlasting die nog vrij zou kunnen komen, wordt opgevangen.
Na het wassen kan iemand worden ingesmeerd met bodylotion. Gebruik bijvoorbeeld wat uw dierbare zelf prettig vond. U bepaalt zèlf wat voor hem of haar belangrijk is; alles is mogelijk.
Als dat de dikke sokken voor moeder zijn, omdat ze altijd koude voeten had, doe die dan aan!


Extra aandacht
Bij het verzorgen van de overledene is het van groot belang voorzichtig te zijn met vochtverlies.In de meeste gevallen zullen verzorgers latex handschoenen dragen. Ook voor nabestaanden die wondjes aan de eigen handen hebben, is het aan te raden handschoenen te dragen. Vocht kan een bron van besmetting vormen; bacterieën kunnen nare ontstekingen veroorzaken.
Na de verzorging kan men bij een intacte huid van zowel de overledene, als nabestaande of verzorger, iemand zonder problemen aanraken.


Voor het sluiten van de ogen, is het vaak al voldoende ogen direct na het overlijden met de vingers dicht te strijken. Meestal blijven ze daarna ook dicht. Mocht dat op deze manier niet zo blijven, dan is het mogelijk om een vloeipapiertje op de oogbol te leggen, of indien noodzakelijk een soort lensje, en het ooglid hierover heen te sluiten.


Als de arts bij het constateren van de dood even een handdoekrolletje onder de kin legt, zal de mond in bijna alle gevallen mooi dicht blijven. Wordt dit achterwege gelaten en ligt de overledene enkele uren met de mond open, dan kan het veel lastiger zijn om de mond bij de laatste verzorging te sluiten. Soms is de mond dan al zo verstijfd, dat deze blijft openstaan. Dan moet worden gewacht tot het lichaam na 72 uur weer gaat verslappen. De mond kan dan alsnog met een handdoekrol of kinsteun worden gesloten. Er zijn diverse kinsteunen in de handel die de mond goed kunnen sluiten. Maar er kan ook worden gekozen voor het plaatsen een hechting in de mond, zodat deze gesloten blijft. Een kinsteun is dan niet meer nodig. Hierbij kan het heel belangrijk voor u zijn inspraak te hebben in de keuze.


Kleding
Vroeger werd mannen en vrouwen na een overlijden vaak een pyama aangetrokken. Tegenwoordig wordt meestal de kleding gekozen waarvoor de overledene een voorkeur had. Voor de één kan dat een driedelig kostuum zijn, voor de ander een spijkerbroek of een vlotte jurk. Er bestaan geen regels voor wat iemand na een overlijden moet dragen. Maar het wordt wel vanzelfsprekend gevonden dat men tijdens de laatste verzorging ondergoed aan trekt.


Is iemand gekleed, dan kan nog aandacht worden besteed aan haren, verzorging van nagels of sieraden.


Kinderen
Zeker bij het overlijden van kinderen is het van groot belang ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de laatste verzorging. Zowel voor kinderen, als volwassenen geld dat een overledene bijna altijd na een overlijden thuis opgebaard kan blijven.


Voor kinderen zijn de gebruikelijke bedkoelingen voor volwassenen niet geschikt. Je kunt de temperatuur van die koelingen niet regelen. Ondanks enorme lagen moltons is het niet te voorkomen dat kinderen al snel bevriezen, wat natuurlijk afschuwelijk is. Daarom zijn er sinds kort speciale koelingen voor kinderen, die in de wieg of in het ledikantje passen. De temperatuur van deze speciale koeling is eenvoudig in te stellen. Te vroeg geboren baby ’s en kinderen tot ongeveer 6 jaar kunnen zo tot aan de dag van de uitvaart in hun eigen bedje blijven liggen.


Voor meer info zie: www.gejavandewetering.nl


In het buitenland overleden ?

Overlijden in het buitenland en hoe dan te handelen ? 

Enkele bedrijven die grafkisten maken :

Bogra B.V.
Uitvaartkisten en Uitvaartzorgartikelen [kaart]

Open al de links in een nieuw venster = new browser, anders bent U hier definitief pleitte !

De Dooskist
Een bewuste keuze [kaart]
Duwel Uitvaartkisten B.V.
Fabrikant van uitvaartkisten [kaart]
Eigen Zaak
Beschilderde grafkisten [kaart]
Handelsonderneming Henk Boerland
Korfkisten en kindermanden
Pitrieten en teakhouten sierurnen [kaart]
Hesselmans International
Uitvaartbenodigdheden in de meest brede zin. [kaart]
Hoogland bv
Janssen Uitvaartkisten
Kwaliteit in hout.
Fabrikant van houten uitvaartkisten [kaart]
P. van Wijk & Zoon
Maatwerk voor confectieprijzen dezelfde dag te leveren [kaart]
Tomba grafkisten v.o.f.
een persoonlijk afscheid [kaart]
Unigra BV
een betrouwbaar adres [kaart]
Vos-Molenaar B.V.
Fabricage van grafkisten [kaart]