Zo hoort het !

Gedenktekenspecialist garant voor verplichtingen Koninklijke Steenklip

In tegenstelling tot eerdere berichten in De Telegraaf en De Leeuwarder Courant is De Gedenktekenspecialist wel degelijk bereid om verplichtingen jegens de cliënten van de Koninklijke Steenklip over te nemen. Door de berichtgeving is daarover onrust ontstaan bij verschillende uitvaartbedrijven.

In een persbericht laat De Gedenktekenspecialist weten dat het bedrijf wel degelijk garant staat voor de lopende afspraken die klanten met Koninklijke Steenklip hadden gemaakt. Het gaat daarbij om reeds bestelde en deels aanbetaalde monumenten, maar ook om de garantie op reeds geleverde monumenten. Commercieel directeur Martin van den Goorberg van De Gedenktekenspecialist: “Wij hebben de curator van het failliete bedrijf en de betrokken partijen dat al begin juli laten weten.” Daarnaast zijn sinds 1 augustus zes voormalig medewerkers van de Koninklijke Steenklip in dienst getreden bij De Gedenktekenspecialist om de overgenomen verplichtingen na te komen.

De Gedenktekenspecialist – met momenteel negen vestigingen – wil uiteindelijk ongeveer zestig procent van de medewerkers – zo’n 35 personen – overnemen. Zij zullen voornamelijk ingezet worden op het nog te realiseren kantoor in Friesland en bij de afdeling Verkoop. Van den Goorberg: “Dit is voor ons een manier waarop we ons imago van maatschappelijk verantwoorde onderneming in de praktijk waarmaken.”

BRONVERMELDING:

Advertenties

Anita Willems brandt een kaarsje voor :

http://anitawillems.punt.nl/index.php?id=164325&r=1

Diverse Adressen

Alg. instellingen
Asverstrooiing
Begraafplaatsen
Body Reconstructie
Boedelruiming
Crematoria
Fotografie, (internet-)
video, dvd
Funerair jur. advies
Funerair sprekers
Gedenksieraden
Grafkelders
Grafkisten
Grafmonumenten\
gedenktekens (kunst)

Handafdrukken
Herinneringsdiamant
In Memoriam
Internetsites
Kindergrafmonument
Kinderurnen
Levensverhaal
Muziek

Nabestaandendossier
Nabestaandenservice
Op- en herbegraven
Rituelenbegeleiding
Rouwadvertenties
Rouwdrukwerk
Rouwportret

Rouw- en
Verliesverwerking

Rouwvervoer
Ruimen
Uitvaartartikelen

Uitvaartcentrum

Uitvaartverenigingen
Uitvaartverzekering
Uitvaartverzorging \
uitvaartbegeleiding

Urnen
Vakbladen \ boeken \
Internetsites

Verzending rouwkaarten