Natuursteenbedrijf Gebr. Dominicus uit Westkapelle, neemt failliete Steenklip vestigingen Dordrecht en Rotterdam over

Natuursteenbedrijf Dominicus uit het Zeeuwse Westkapelle neemt VNB (Verenigde Natuursteen Bedrijven) uit Dordrecht en de activiteiten van vestiging Rotterdam over van het failliete bedrijf de Koninklijke Steenklip. De vestiging in Sneek wordt door een ander bedrijf overgenomen.

Dominicus neemt de meeste van de huidige werknemers alsmede het onroerend goed, de voorraden, de orders en uitstaande vorderingen over. Ook de verplichtingen jegens klanten zijn bij de deal inbegrepen. Dit betekent dat de bestaande bestellingen en garanties zoveel mogelijk worden uitgevoerd. Dit in tegenstelling tot eerdere berichten in de media.

“De afgelopen weken waren zeer onzeker en emotioneel, zowel voor de medewerkers als voor families die een grafmonument hadden besteld. Met de doorstart op woensdag 16 augustus a.s. willen we hieraan zo snel mogelijk een einde maken, zodat een begin gemaakt kan worden met het plaatsen van de grafmonumenten. Door het faillissement is er een grote achterstand ontstaan en naar verwachting zijn we dan ook nog wel enkele weken bezig met orde op zaken te stellen” aldus Benno Groeneweg, directeur van het nieuwe VNB Dominicus BV. “VNB Natuursteen Dordrecht heeft altijd een zeer goede reputatie in de regio Dordrecht en Rotterdam gehad. Het is zonde dat het bedrijf zo heeft geleden in de tijd dat het onder moedermaatschappij de Koninklijke Steenklip viel. Wij hopen van VNB Dominicus BV snel een mooi en welvarend bedrijf te maken”.

Dominicus BV is met 65 werknemers en vestigingen in Westkapelle, Goes en Amsterdam een bekende naam in de natuursteenbranche. Naast de verkoop in Nederland verzorgt de internationale tak van Dominicus, Dominicus StoneTrading ook de levering van grafmonumenten in België en Frankrijk. Door de overname worden de vestigingen Rotterdam en Dordrecht aan het concern toegevoegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Benno Groeneweg, Directeur VNB Dominicus BV: 0118 571 436
Teun van der Spuij, Vestigingsmanager Dordrecht: 078 618 2888 (vanaf woensdag 16 augustus)

www.dominicus.nl en www.stonetrading.nl

Gebr. Dominicus BV / Dominicus StoneTrading BV
Oude Zandweg 2
4361 SK Westkapelle
0118571436

Advertenties

Centraal Beheer Achmea bericht …..

PERSBERICHT :

Partner vaak slecht geïnformeerd over wensen uitvaart.

Apeldoorn, 15 augustus – Slechts 33 % van de Nederlanders heeft zijn/haar uitvaartwensen vastgelegd voor hun partner. Dit blijkt uit een representatief onderzoek van Centraal Beheer Achmea over uitvaartwensen.

Mensen uit het noorden leggen het minst vaak hun uitvaartwensen vast voor hun partner.Op de vraag of men de partner informeert blijkt dat men in het oosten er niet vaak over praat. Slechts 22% van de ondervraagden is
geïnformeerd over de uitvaartwensen van de partner. Het landelijk totaal daarentegen is 40%. Mensen met een christelijke achtergrond informeren hun partner het meest.

De uitkomsten van dit onderzoek zijn meegenomen in een Inspiratieboek.
Uitvaart wat onlangs is verschenen. Dit boek is ontwikkeld om het onderwerp uitvaart meer bespreekbaar te maken. Voor veel mensen is dit namelijk geen geliefd gespreksonderwerp.Reden voor Centraal Beheer Achmea om dit onderwerp luchtig bespreekbaar te maken door middel van het inspiratieboek Uitvaart. Dit boek bevat tientallen ideeën, tips en wetenswaardigheden.


Daarnaast worden alle mogelijkheden besproken voor een persoonlijke uitvaart, de keuze van bloemen, muziek, van bijzondere grafstenen tot het laten maken van persoonlijke gedichten. maar ook wensen van bekende
Nederlanders en voorbeelden van begrafenissen van BN-ers worden beschreven. Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat slechts 12% van de ondervraagden een bijzondere wens heeft voor zijn/haar uitvaart. De meeste
wensen hebben betrekking op muziek en het blijkt dat vrouwen meer behoefte hebben aan een bijzondere uitvaart dan mannen. Mannen willen weer vaker begraven worden dan vrouwen en met namen in het midden en het noorden van het land is de behoefte om begraven te worden groter dan in het zuiden van het land.

“Voor de nabestaanden is het belangrijk om te weten wat de wensen van je dierbare zijn voor de uitvaart, aldus Yvette Stegeman van Centraal Beheer Achmea. ‘Het kan een grote steun zijn als ook de wensen over de eigen
uitvaart zijn opgeschreven. Dat is ook de reden waarom wij het inspiratieboek hebben uitgebracht’. In het inspiratieboek is een handig dubbel wensenlijstje opgenomen waar alle persoonlijke wensen kunnen worden opgeschreven.

Het inspiratieboek met een winkelwaarde van €14,95 is gratis op te vragen op http://www.centraalbeheer.nl/uitvaart .

U feest ook na Uw uitvaart ?

Feest na uitvaart

Vooral dertigers, veertigers en vijftigers willen dat er na hun uitvaart een goed feest wordt gevierd. Dat blijkt uit onderzoek van Centraal Beheer Achmea. Vijfenveertig procent van de ondervraagden gaf aan de uitvaart feestelijk te willen beëindigen. Jongeren willen volgens het onderzoek juist een sobere uitvaart zonder muziek en bloemen. Een op de drie mensen heeft de wensen rond een uitvaart schriftelijk vastgelegd. Toch zijn er veel mensen die geen enkel idee hebben wat de uitvaartwensen van de partner zijn.

Uit eerder onderzoek van TNS NIPO (‘Uitvaartonderzoek 2006’) bleek dat drie op de tien Nederlanders van 18 jaar en ouder specifieke wensen hebben voor de invulling van hun uitvaart. Het merendeel van de wensen heeft betrekking op de muziekkeuze (76%). Circa vier op de negen (45%) hebben wensen die betrekking hebben op de uitvaartdienst, eenderde heeft wensen voor de koffietafel. Respondenten die aangeven dat hun wensen betrekking hebben op de algemene sfeer bij de uitvaart (29%), doelen hiermee met name op de emotie of de gemoedstoestand. Ruim de helft (53%) van deze respondenten zeggen dat er best gelachen mag worden, het moet geen zwaar beladen sfeer zijn.

Het merendeel, 58%, heeft de wensen en/of ideeën niet op papier gezet of op een andere manier geregistreerd. Van de geregistreerde wensen is daarbij slechts 9% bij een notaris is vastgelegd.

Bronvermelding : http://www.uitvaartmedia.com