Mr. van der Putten beantwoord Juridische vragen !

Laatst gestelde vragen (25-08-06):

· 8295 : Vervolg vraag 8292 (identificatie)

· 8292 : Art. 8, 3e lid Wlb (identificatie overledene)

· 8294 : Juridisch aansprakelijk kosten uitvaart schoonmoeder; wat kan ik het beste doen?

· 8293 : Uw antwoord van 23 augustus j.l. betreft crematiekosten (vraag 8289)

· 8291 : Schending grafrust ja of nee (openen grafkelder voor werkzaamheden steenhouwer; grafschending)

· 8290 : Waarschuwen rechthebbende en ruiming graf

· 8288 : Herbegraven/ruimen verschil

· 8289 : Ik wil niets te maken hebben met crematie(kosten) vader

· 8287 : Afwijking afmetingen grafmonumenten in verordening

· 8286 : Is het mogelijk om bij vroegtijdige ruiming de grafrechten aan de gemeente te laten vervallen?

Meest gestelde vragen:

Advertenties

2 Reacties

 1. Een familie wil het graf reserveren naast het graf van moeder. Zij is recent begraven. De graven zijn op de betreffende begraafplaats twee diep. Het was de wens van moeder dat haar man tzt bij haar begraven zou worden, maar niet ‘bovenop’ haar. Haar wens was dat het graf naast dat van haar zou worden aangekocht en dat haar man daar begraven zou worden.
  Wij hebben als uitvaartonderneming, namens de familie een verzoek ingediend bij de betreffende gemeente ons daarbij beroepend op artikel 18.1 van de Wet op de lijkbezorging. Van de gemeente krijgen we nu een afwijzing met als argumentatie artikel 18.2. De gemeente zegt dat het hier uitsluitend om crematie gaat en dus niet om begraven.
  Graag uw reactie
  Met vriendelijke groet,
  Marjon Klaassen (06 518 373 00)

 2. Inderdaad MOET bij een uitvaart de wens van de overledene gerespecteerd worden. Het geen U aanhaalt betreft deze regel :

  § 4. Voorziening in de lijkbezorging

  Artikel 18
  1. In de lijkbezorging wordt voorzien door degene, die het in artikel 11 bedoelde verlof aanvraagt, dan wel door degene, die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden. De lijkbezorging geschiedt overeenkomstig de wens of de vermoedelijke wens van de overledene, tenzij dat redelijkerwijs niet gevergd kan worden.
  2. Onder lijkbezorging wordt voor de toepassing van deze paragraaf begrepen het geven van bestemming aan de as van een verbrand lijk.

  Volledige wet staat hier via een klik op deze regel:

  Zover ik dus kan zien gaat het door U aangehaalde artikel NIET over wat te doen met een graf maar duidelijk over de wens van een overledene dus of begraven of cremeren. Hier is dus sprake van begraven en het liefst naast elkaar. Dat is dus in de gemeente waar deze begravenis heeft plaatsgevonden NIET mogelijk omdat hier zogenaamde stapelgraven zijn !

  Het besluit op de Lijkbezorging zie via een klik op deze regel :


  Zegt over het begrip graf het volgende :
  Paragraaf 4. De inrichting van een graf en de afstand tussen de graven onderling

  Artikel 5
  1. De afstand tussen de graven onderling bedraagt ten minste dertig centimeter.
  2. Boven de kist of het omhulsel bevindt zich een laag grond van ten minste vijfenzestig centimeter.
  3. Ten hoogste drie lijken mogen boven elkaar worden begraven, mits boven elke kist of ander omhulsel een laag grond van ten minste dertig centimeter dikte wordt aangebracht, die bij een volgende begraving niet mag worden geroerd. Ten aanzien van de bovenste kist of het bovenste omhulsel is het tweede lid van toepassing.
  4. De graven bevinden zich ten minste dertig centimeter boven het niveau van de gemiddeld hoogste grondwaterstand.
  5. Het derde en vierde lid zijn niet van toepassing op bestaande graven.
  6. Dit artikel is niet van toepassing op grafkelders.

  Artikel 6
  De afstand van een graf tot de erfscheiding van de begraafplaats bedraagt ten minste één meter.

  Artikel 7
  De constructie van grafkelders is zodanig dat lucht tot de grafruimte kan toetreden en hieruit ook afgevoerd kan worden. De afvoer van lucht uit de grafruimte geschiedt op zodanige wijze dat daarvan geen hinder kan worden ondervonden.

  Het enigste wat er dus NU nog te doen is dat U probeert om met de familie een 2 persoons HORIZONTAAL graf te krijgen . Opgraving mag wettelijk nog omdat de begravenis – volgens telefonisch onderhoud dat ik met U had hedenmiddag – net één maand geleden is geweest en binnen een termijn van maximaal TWEE maanden mag er een herbegravenis plaatsvinden. Ik hoop U op deze manier een duidelijk antwoord gegeven te hebben. Mvg: Albert Bolink ( beheerder van dit weblog en uitvaartinformant )

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: