Uitvaartbeurs Dolphia 20-01-07

Was een grandioze uitvaartbeurs kijk maar even mee !

Advertenties

Ans Meijer , grafkist-schilderkunst

Ik ben Ans Meijer, jaren werkzaam geweest in de gezondheidszorg en heb ervaren dat leven en dood dicht bij elkaar staan.

Door het beschilderen van uitvaartkisten, hoop ik veel mensen een beetje troost te bieden en de uitvaart een stukje persoonlijker te maken.

In principe is ieder ontwerp mogelijk.
Ik beschilder kisten voor zowel kinderen als volwassenen.
Iedere kist is uniek en met de hand beschilderd.

Voor meer informatie kunt u bellen met:

0315 – 63 07 07
06 – 20 23 68 04

www.ansmeijer.nl

Ans Meyer voor unieke grafkistschilderkunst !

LEVEN MET VERLIES daar sta je niet alleen voor

De Stichting Dr.Elisabeth Kübler-Ross Nederland, kortweg de EKR, is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet om het gedachtegoed van Elisabeth Kübler-Ross levend te houden.
De EKR wil in onvoorwaardelijke liefde mensen helpen moeilijke ervaringen zoals verlies (in de breedste zin), sterven en rouw een zinvolle plaats in hun leven te geven.

“Verlies leidt naar een andere vorm van leven” (Elisabeth Kübler-Ross)

Klik op het logo om de website te bezoeken

“Vlinders” , de mooiste citaten van Elisabeth Kübler-Ross.

NIEUW !!!
Uitgave EKR (gebonden, geïllustreerd, met leeslint) Prijs € 12,-

“Vlinders” ,de mooiste citaten van Elisabeth Kübler-Ross.

Een belangrijk middel om het gedachtegoed uit te dragen zijn de boeken van Elisabeth, waarvan er tien vertaald werden in het Nederlands. Geïnspireerd door deze boeken vol levenslessen hebben we een selectie gemaakt van haar mooiste uitspraken.
Zo is het een boekje geworden vol “vlinders”.
Vlinders
van troost en vertrouwen.
Vlinders van beweging op weg naar verandering.
Vlinders van intens leven.
Vlinders voor iedereen,
voor elk moment,
in elk leven.

Gepubliceerd met toestemming van Ken Ross, zoon van Elisabeth Kübler-Ross, belangenbehartiger van haar erfgoed.

Zie ook : http://kubler-ross.nl/?Literatuur

Vlaardingen wil eigen crematorium.

In Vlaardingen is behoefte aan een eigen crematorium. Het komt voor dat Vlaardingers die zich eigenlijk hadden willen laten cremeren, uiteindelijk toch kiezen voor een begrafenis. Cremeren kan alleen in Schiedam en voor sommige Vlaardingers is dat toch echt een brug te ver. Liever in een ’Vlaardingse’ kist op de eigen begraafplaats Holy dan in een ’Schiedamse’ urn, is hun overweging dan.

Eerste onderzoek
Het college van burgemeester en wethouders heeft laten onderzoeken of het mogelijk is een eigen crematorium binnen de gemeentegrenzen te halen. Uit een eerste onderzoek is in elk geval al gebleken dat er geen onoplosbare problemen zijn. Het college heeft nu opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek, waarbij ook gekeken wordt naar de rol van de gemeente. Mocht het om een particulier geëxploiteerd crematorium gaan, dan hebben zich al enkele bedrijven gemeld, die interesse hebben om in Vlaardingen een crematorium te exploiteren.

Locatie
Het onderzoek zal zich ook richten op de locatie. Mogelijk is dat begraafplaats Holy in Vlaardingen. De gemeente Vlaardingen verwacht dat jaarlijks vierhonderd Vlaardingers voor een crematie in Vlaardingen kiezen.

Bronvermelding :