ETTEN-LEUR: Er gloort hoop voor de begraafplaats

Er gloort hoop voor degenen die zich zorgen maken over de aantasting van de begraafplaats achter de Nederlands Hervormde Kerk vanwege de komst van de bioscoop.

Op 31 mei bespreekt de politiek een alternatief voor de inrichting van de Binnentuin waarbij de historische grenzen van de begraafplaats gehandhaafd kunnen worden.

Dat zal tijd worden ook, want de gevreesde inperking van het kerkhof heeft de laatste twee weken naast alle bezwaarschriften ook voor onrust gezorgd in de protestantse gemeente van Etten-Leur. In een brief aan het college van B & W uit de secretaris van de kerk Wiert Wiertsema zijn zorg over de gevolgen van de bouw van de bioscoop.

Wiertsema: “Wij hebben niet eerder aan de bel getrokken, omdat we ons niet met de politiek wilden bemoeien. Ons is steeds verteld dat de bioscoop op de plaats van het oude gemeentehuis zou komen. Daarom hebben we ook geen bezwaarschrift ingediend. De NH kerk is verkocht aan de gemeente en het kerkhof hoorde daarbij. De begraafplaats is dus niet meer van ons.”

Toch vraagt Wiertsema nu aan het college ‘om rekening te houden met de gevoelens van de nabestaanden en ervoor te zorgen dat de omvang en het karakter van deze oude begraafplaats niet wordt aangetast’.

Wiertsema: “De laatste twee weken zijn mensen wakker geschud door de artikelen in BN/DeStem. Een mevrouw die vorig jaar oktober haar schoonmoeder op het kerkhof heeft begraven, is echt bezorgd of het nog wel een plaats van bezinning blijft als er een bioscoop naast komt.”

Volgens de secretaris hebben in de afgelopen twee weken steeds meer mensen hun zorgen geuit over de toekomst van de begraafplaats.

“In feite is het kerkhof nog steeds in gebruik. Er zijn zelfs nog twee mensen die grafrechten hebben. Die moeten daar nog begraven worden. Uit piëteit met de nabestaanden zou de begraafplaats een plaats van bezinning moeten blijven. Door de kap van de bomen en het verkleinen van de afmetingen tast je het intieme karakter van de plek aan. Je moet daar ongestoord kunnen rouwen.”

In de commissievergadering Openbaar Gebied van donderdag 31 mei komen twee varianten over de inrichting van de Binnentuin aan de orde.

In een van de varianten blijven de historische grenzen van het kerkhof gehandhaafd en worden de twee treuressen niet gekapt. Van de vijf acacia’s zouden er slechts twee sneuvelen. Volgens deze opzet zou ook de oorspronkelijke ingang van het kerkhof, tussen de twee treuressen, weer in ere hersteld worden.

Wiertsema: “Als deze variant uiteindelijk gekozen wordt, dan is dat een positieve ontwikkeling. We gaan er eerst nog over vergaderen, maar op het eerste gezicht gaan we er misschien nog op vooruit.”

Misverstanden rond begraafplaats

De discussie over de omvang van de Nederlands Hervormde begraafplaats in de Binnentuin in Etten-Leur is veroorzaakt door een verkeerd gebruikte tekening in het bestemmingsplan Centrum uit 1999.

Naast deze begraafplaats zou de nieuwe bioscoop moeten komen. Vorige week maandag ontstond in de gemeenteraad commotie over een zogenaamde verborgen bestemmingsplanwijziging door het college. Het college zou middels een kapvergunning begraafplaatsgrond zonder medeweten van de raad een andere bestemming hebben gegeven.

Er is op dit moment veel weerstand tegen de te bouwen bioscoop. Eén van de gebruikte argumenten is dat de bioscoop gebouwd gaat worden op het terrein van het kerkhof.

Als je de tekeningen van het bestemmingsplan en de bioscoop over elkaar heenlegt, iets wat bezwaarmaakster Mia Zaat letterlijk deed tijdens een bijeenkomst voor politici en belangstellenden begin deze maand, lijkt het er inderdaad op dat de aan Rietbergen Concept Vastgoed BV verkochte grond voor een deel bij het kerkhof zou horen. Dit blijkt niet juist.

In de koopovereenkomst die de gemeente in 1977 sloot met de hervormde kerk, is afgesproken dat het kerkhof zelf onaangetast blijft. De grond daaromheen, behorend bij de begraafplaats, mocht voor andere doeleinden gebruikt worden door de gemeente. Daar is destijds het, inmiddels alweer gesloopte, gemeentehuis gebouwd.

In het bestemmingsplan van 2005, waar de bioscoop is ingetekend en door de raad is goedgekeurd, is het hele terrein getekend als begraafplaats in plaats van alleen het feitelijk deel dat daadwerkelijk in gebruik is. Dit komt omdat gebruik is gemaakt van oude kadastrale percelen waar dit onderscheid niet in is gemaakt. In het voorontwerp bestemmingsplan Binnentuin is deze fout hersteld. Wegens de verkeerde tekening is het misverstand ontstaan dat de gemeente kerkhofgrond, naast de grond van het oude gemeentehuis, aan de projectontwikkelaar zou hebben verkocht.

Voor de ruim vijf vierkante meter die nu nog bestemming begraafplaats heeft en gebruikt gaat worden voor de bioscoop is in november 2006 een vrijstelling verleend door de gemeenteraad door het verlenen van de kapvergunning.

De gemeenteraad had destijds echter niet in de gaten dat door de komst van de bioscoop het groen rond het kerkhof gedeeltelijk gekapt zou worden en dat dit ten koste zou gaan van de grootte van het kerkhof. Deze bomen moesten gekapt worden voor de twee aanrij-routes van hulpdiensten.

Buiten deze misverstanden zijn de nabestaanden van familieleden die op het kerkhof begraven liggen, omwonenden, de heemkundekring en natuurliefhebbers sowieso fel gekant tegen de komst van de bioscoop in de Binnentuin. Deze tegenstanders dienden bezwaarschriften in, organiseerden bijeenkomsten, stuurden brieven aan het college en aan deze krant om de bouw van de bioscoop tegen te gaan. De hierin aangedragen argumenten bleken echter niet altijd te kloppen. Zo beweerde een van de tegenstanders dat de acacia’s, die de begraafplaats afkaderen, bewust uitgedroogd werden. Ook zou de gemeente de diepe kuil naast de begraafplaats moedwillig niet opvullen met zand, zodat de bomen niet genoeg water kregen. Eenmaal ziek of dood zou sneller tot kap over te gaan zijn. Volgens een deskundige van de stichting Terebinth hadden de bomen geen enkele last van de kuil en waren ze bovendien sterk genoeg.

Het college heeft nu op verzoek van de raad een variant bedacht waarin twee in plaats van zeven bomen gekapt worden. De treuressen blijven staan.

Dit is mogelijk omdat een gedeelte van het geplande terras gebruikt gaat worden als manoeuvreerruimte voor de hulpdiensten. Ook is in overleg met de brandweer de breedte van de toegangswegen teruggebracht. Verder is in de variant opgenomen dat de berging achter het kostershuisje wordt gesloopt.

In de commissie openbaar gebied van 31 mei zal het college deze variant voorleggen.

Feiten:

De gemeente heeft in 1977 de begraafplaats gekocht van de Nederlands Hervormde Kerk.

Het gedeelte waar de afgelopen tien jaar begravingen hebben plaatsgevonden moet volgens het contract het karakter van begraafplaats houden.

Er is destijds met instemming van de kerk een scheiding aangebracht in gedeeltes die wel en gedeeltes die niet als begraafplaats in gebruik waren.

In 2004 heeft de gemeenteraad besloten om de bouw van een bioscoop in het gebied Binnentuin mogelijk te maken.

In het bestemmingsplan Centrum heeft abusievelijk een groter gebied de bestemming begraafplaats gekregen dan feitelijk het geval is.

De grond voor de bioscoop waar vroeger het gemeentehuis stond is deze maand voor een bedrag van 50.000 euro exclusief BTW verkocht aan Rietbergen Concept Vastgoed BV.

Die prijs is volgens taxateur DTZ Zadelhoff de marktwaarde voor de ondergrond van de te bouwen bioscoopgrond.

In de commissie van 31 mei wordt de variant Binnentuin besproken.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: